All about drawing (Dutch)

Sebastiaan Schlicher

Door Arno Kramer. All About Drawing, tentoonstellingscatalogus, 2011.

De tekeningen van Sebastiaan Schlicher zien is iets heel bijzonders ontmoeten. Het is een ontmoeting met een kunstenaar die ons een wereld voortovert die we niet in enkele seconden kunnen bevatten laat staan doorgronden. Zijn werk zien is ook werk verzetten. Het is een heftige ontmoeting. De ontmoeting vindt overigens altijd plaats, in alles. Bij elke blik, bij elke aanraking. Die blik ontmoet een andere, ziet een gezicht, ontmoet het landschap of de lucht. De hand raakt een andere, raakt een glas, een bloem of een brief. Er gaat een pen over het papier, iemand schrijft een brief, er worden mededelingen gedaan, die bij lezing tot een ontmoeting leiden. De wereld van Sebastiaan Schlicher binnengaan is niet eenvoudig, want in zijn wirwar van beelden, kleuren en lijnen is het speuren naar een kern al spoedig het oplossen van een rebus. Een boeiende rebus. Je raakt nooit uitgekeken. Elke tekening van hem heeft uiteraard ook zijn ontstaansgeschiedenis in zich. Veel meer dan in welke andere kunstdiscipline is in de tekening in de regel een ontwikkeling te volgen. Dikwijls kunnen we zelfs stap voor stap ervaren en terugzien hoe een werk tot stand is gekomen. Al is dat in het werk van Schlicher bepaald complex, door die wirwar van beelden en lijnen.

 

De tekening is het medium dat de beeldende kunst als het ware onttovert. Die onttovering betekent veelal, zichtbaar maken dat er niet achter alles een soort mysterie schuilt of bij Sebastiaan Schlicher juist wel. Dat wil zeggen: een mysterie als een godheid, de natuur, het magische denken of iets als een nog nooit gedefinieerd complot der dingen. Alles vloeit immers voort uit de gedragingen van de mensen, zowel in het heden als in het verleden. Maar we kunnen ons ook over dat alles verbazen. Zoals we ons over de schoonheid van een tekening kunnen verbazen. Die schoonheid is overigens niet hetzelfde als de tekening zelf. Die schoonheid is geen feit maar een ervaring, een beleving.

Je kunt niet zeggen dat Schlicher ons een vooropgezette schoonheid voortovert. Zijn werken zijn rauw, intens en met een enorme drive gemaakt. Hij ligt niet wakker van een niet helemaal kloppende hand of gezicht. Integendeel hij speelt met bijna alles en tart met zijn beelden het klassieke. Hoewel de figuratie steeds belangrijk is en er ook in de titels wel naar wordt verwezen, is er een hoge mate van abstractie te zien. Die zit hem in het obsessief vullen van het papier. Leegte is Schlicher vreemd. Rust krijg je nergens.

Ik heb gedacht dat wat de woorden voor de dichter zijn, de lijn voor Sebastiaan Schlicher is, de drager van de tekening. De taal van het beeld groeit met de voortgang in een tekening. De lijn is meestal ook een syntactisch element. Dat wil zeggen zij draagt de tekening. Rond die basis van een lijntekening ontwikkelt het werk zich verder. Meestal is de lijn een terugkerende steun. Toevoegingen, verbeteringen, door vlekken, structuren, rasters en kleuren, bepalen de toon en de stijl van het werk. Tekenen is dus handelen, bewegen, zoeken, durven, techniek gebruiken en techniek vergeten. Tekenen is altijd heel dichtbij het pure moment van perceptie schreef de Ierse dichter Seamus Heaney.

Sebastiaan Schlicher haalt eigenlijk alles overhoop wat enigszins refereert aan klassieke opvattingen. De composities zijn verwarrend, de techniek wordt ingezet om een zo heftig mogelijk beeld te scheppen. De titels zijn zelfs heel belangrijk, omdat zij vaak een relativering inhouden. Hoe het ook zij: hier is iemand aan het werk die zijn obsessies op een bijzonder oorspronkelijk niveau verheft. - AK

 

All about Drawing. 100 Nederlandse kunstenaars (2011) geeft inzicht in de ontwikkeling van de tekenkunst in Nederland vanaf de jaren 1960 tot nu. Diana Wind en Arno Kramer selecteerden honderd kunstenaars voor wie de tekening in hun oeuvre de belangrijkste discipline vormt. De keuze werd eveneens bepaald door een hoge mate van oorspronkelijkheid en autonome kwaliteit, breed gezien van belang voor de Nederlandse kunst na 1960, continuïteit in het oeuvre, werk op papier en diversiteit in de genres. Zo ontvouwt zich een panorama van tekenaars die vanuit een geheel eigen handschrift het werken op papier autonoom toepassen.

 

All about Drawing. 100 Nederlandse kunstenaars (2011). Stedelijk Museum Schiedam. ISBN 978 94 91196 27 0 / NUR 646

The what of whom, 2007
Back to the no future, 2007
Anti Star, 2006
Cooler Than Jesus, 2007